jueves, 20 de julio de 2017

SIN ELLA

Vengo sin ella, pero con el peso de su presencia sobre mi conciencia. La pienso con ojos del color del café con leche, chispiantes como los de una niña  inocente. Vengo sólo y sin ella. La recuerdo con la simple esperanza de no olvidarme de los momentos más brillantes que vivimos juntos. Me perturba la idea de que vuelva solo, revestido de tristeza por no tenerla. Ella me da fuerza, y me inspira la escritura y la palabra. 

Su olvido enfría mis labios, y pone en duda el valor de una sonrisa. Duermo entre el tiempo pasado y el presente y no logro superarlo. Un muro se interpone  entre mi corazon y mi mente. Vengo sin ella, inquieto, dubitativo y sin ningún ánimo de venganza. Recuerdo, recuerdo todo el tiempo que pasamos, y mi alma se extiende como un paisaje hermoso y soleado. Nada debe enturbiar mis sentimientos. Te quiero, y aunque vuelva solo, te seguiré amando como si nada hubiera cambiado. 
Perdona si un día me leyeras, perdona si no me creyeras que de ti sigo enamorado.

 
   Colección: "PRIMERA FILA DE PATIO DE BUTACAS".

  
WITHOUT HER

I come without her, but the weight of her presence is on my conscience. I think of her eyes, the colour of milky coffee, sparkling like an innocent child. I come alone, without her. I have simple hope that I will not forget the brilliant moments that we lived through together. The idea of returning alone disturbs me, adorned in sadness not to have her by my side. She is my strength, she inspires me to write.

Her forgetfulness chills my lip, and puts in doubt the value of a smile. I sleep between the past and the present, I cannot get over it. A wall stands between my heart and mind. I come without her,
restless and dubious but without vengeance. I remember, I remember all the time we spent together, and my soul spreads out like a beautiful, sunny landscape. Nothing can cloud my feelings. I love you, and even if I come back come alone, I will continue to love you as if nothing has changed. Forgive me if one day you read me, forgive me if you do not believe that I am still in love with you.


 Collection: FIRST LINE OF THE STALLS". 
Translation: Sarah Louise Bussey

   SENSE ELLA

Vinc sense ella, però amb el pes de la seva presència sobre la meva consciència. La imagino amb ulls del color del cafè amb llet, espurnejant com els d'una nena innocent. Vinc sol i sense ella. La recordo amb la simple esperança de no oblidar-me dels moments més brillants que vivim junts. Em pertorba la idea que torni sol, revestit de tristesa per no tenir-la. Ella em dóna força, i m'inspira l'escriptura i la paraula.

El seu oblit refreda els meus llavis, i posa en dubte el valor d'un somriure. Dormo entre el temps passat i el present i no aconsegueixo superar-ho. Un mur s'interposa entre el meu cor i la meva ment. Vinc sense ella, inquiet, dubitatiu i sense cap ànim de venjança. Recordo, recordo tot el temps que passem, i la meva ànima s'estén com un paisatge bell i assolellat. Res ha d'enterbolir els meus sentiments. T'estimo, i encara que torni sol, et seguiré estimant com si res hagués canviat. Perdona si un dia em llegissis, perdona si no em creguessis que de tu segueixo enamorat.

Col.lecció: PRIMERA FILA DE PATI DE BUTAQUES
                  Traducció: Francesc M. Barceló

domingo, 16 de julio de 2017

SI TÚ ME DICES VEN...


Cuanta dicha, cuanto encanto encuentro en tu voz de niña. Que bien suena cuando me llamas, y me dices con tono ángelical.

- ¡Ven, que me muero por verte!

Sin pensarlo dos veces, lo dejo todo y salgo raudo y veloz. Abandono; las gafas, las hojas, las plantas. "La maría", la camiseta del Barça, mi amante, y a mi amigo del alma.

Cuando tú me llamas; se terminan las penas. Pierdo los papeles, la memoria, y me pongo nervioso como un tonto, cuando me miras con descaro, y me pides sin reparo que te bese.
Se nos va el tiempo de las manos, mientras jugamos con los dedos, y vamos contando historias de amores imposibles, y cuentos que invento para tenerte atenta.
Que bonito es estar a tu lado los días de sol, paseando por la playa. Y también los de lluvia, tomando un café con leche en el bar de la esquina.

Si me llamaras. Sí, si otro día me llamaras, te estaría esperando con la mochila vacía, para ir llenándola de piquitos, y de cositas bonitas que nos diríamos al oído.

Si tú me dices ven...


   Colección: "PRIMERA FILA DE PATIO DE BUTACAS".


IF YOU TELL ME TO COME…

How many times have I said, how much happiness and charm there is to be found in your voice. How wonderful the sound when you call me and you tell me in your angelic tones.

“Come, I am dying to see you!”

Without thinking twice, I drop everything and leave hurried and fast. I abandon my glasses, the leaves, the plants. “The Maria”, the Barcelona shirt, my lover and my soulmate.

When you call me, my pain diminishes. I lose the papers, the memory, I become nervous like a fool, when you look at me brazenly and you ask me without hesitation to kiss you. Time is running out like sand through our fingers, whilst playing with the fingers we tell stories of impossible love and stories that I invent to keep you.
How beautiful it is to be by your side on those sunny days, strolling along the beach, and on those rainy days drinking white coffee In the bar on the corner.

If you call me , if another day you call me, I will be waiting for you with the backpack empty, we will fill it with little kisses and whispers of amor,

If you tell me to come…


Collection: FIRST LINE OF THE STALLS". 
Translation: Sarah Louise Bussey


                                   SI TU EM DIUS, VINE...

Quanta joia, quant d'encant trobo en la teva veu de nena. Que bé sona quan em crides, i em dius amb to angelical.

- Vine, que em moro per veure't!

Sense pensar-ho dues vegades, ho deixo tot i surto ràpit i veloç. Abandono; les ulleres, les fulles, les plantes. "La maría", la samarreta del Barça, la meva amant, i al meu amic de l'ànima.

Quan tu em crides; s'acaben les penes. Perdo els papers, la memòria, i em poso nerviós com un ximple, quan em mires descaradament, i em demanes sense objecció que et besi.
Se'ns en va el temps de les mans, mentre juguem amb els dits, i anem explicant històries d'amors impossibles, i contes que invento per tenir-te embadalida.
Que bonic és estar al teu costat els dies de sol, passejant per la platja. I també els de pluja, prenent un cafè amb llet en el bar de la cantonada.

Si em cridessis. Sí, si un altre dia em cridessis, t'estaria esperant amb la motxilla buida, per anar omplint-la de petonets, i de cosetes boniques que ens diríem a cau d'orella.

Si tu em dius, vine...


Col.lecció: PRIMERA FILA DE PATI DE BUTAQUES
                  Traducció: Francesc M. Barceló


jueves, 13 de julio de 2017

EL GUARDIÁN DEL SUEÑO

Duerme. Nada sabes. Yo te protejo .Tu descansa en tu cielo

Duermes atravesando los mares con naves indestructibles. Los dos en espacios diferentes, construimos rutas que nos llevan de un confín al otro del mundo.
Tú dormida, yo despierto. Vuelan mis alas hasta tu cama. Tú me envuelves entre tus brazos. No, no habrá mago que impida que tu sueño sea placentero.

Llega la mañana, estoy somnoliento, tú te despertarás holgazana. Tus deseos se han colgado entre las estrellas y la luna de plata. A la hora que tú te levantas, yo me acuesto triste y solo, sin que sepas que existo en algún rincón de tu mente. Jamás sabrás el trabajo que hace el guardián, con el sueño de las niñas buenas.

Firmado. El guardián de tu sueño.

Para mi nieta Iris en el día de su cuarto mes.


 Colección: "PRIMERA FILA DE PATIO DE BUTACAS".

 THE GUARDIAN OF DREAMS

Sleep. You know nothing. I will protect you. Rest in your sky.

You sleep across the seas with indestructible ships. The two in different spaces, we construct routes that take us from one border to the other of the world.
You are asleep, I am awake. My wings fly to your bed. You wrap me between your arms. No wizard can prevent your dreams from being anything other than pleasurable.

The morning arrives, I am drowsy, you awake lazy. Your desires have hung between the stars and the silver moon. At the hour in which you wake , I lay down sad and alone, you do not know I exist, only in the smallest part of your mind.
You will never know the work it is entails to be a guardian , with the dream of good girls.

Signed. The guardian of your dreams.

For my granddaughter Iris who has 4 months today.

Collection: FIRST LINE OF THE STALLS". 
Translation: Sarah Louise Bussey
 
                                 EL GUARDIÀ DEL SOMNI

Dorm, res saps, jo et protegeixo.Tu descansa en el teu cel.

Dorms travessant els mars amb naus indestructibles. Els dos en espais​ diferents, construïm rutes que ens porten d'un límit a l'altre del món.
Tu adormida, jo despert. Volen les meves ales fins al teu llit. Tu m'envoltes entre els teus braços. No, no hi haurà mag que impedeixi que el teu somni sigui plaent.

Arriba el matí, estic somnolent, tu et despertaràs mandrosa. Els teus desitjos s'han penjat entre els estels i la lluna de plata. Alhora que tu t'aixeques, jo em poso al llit trist i sol, sense que sàpigues que existeixo en algun racó de la teva ment. Mai sabràs el treball que fa el guardià, amb el somni de les nenes bones.

Firmat. El guardià dels teus somnis.

Per la meva neta Iris en el seu quart mes
.
Col.lecció: PRIMERA FILA DE PATI DE BUTAQUES
                  Traducció: Francesc M. Barceló

jueves, 6 de julio de 2017

GUSANO DE SEDA


GUSANO DE SEDA

Bajo la tentación del más oscuro deseo, me excito tan solo con mirar la luz de tus ojos negros. O al contemplar los amarillos girasoles de tus pechos ¿Quién esculpió tus curvas espectaculares de forma redondeada? Que invitan gustosas a la mirada, y provocan el delirio del  pensamiento, al transformarse en mariposa, para lamer la miel de tu boca. ¡Oh, dulce beso! que acarició tus labios. Goloso y lunático me despojo de mis alas de colores, para vivir como un gusano, y arrastrarme de un confín a otro confín sobre tu cuerpo de seda.

 

Colección: "PRIMERA FILA DE PATIO DE BUTACAS".

 SILK WORM

Beneath the temptation of the darkest desire, I dare to look at the light shining from your deep black eyes, to contemplate the sunflowers of your breasts and I am overcome with arousal. Who has sculptured your espectacular rounded curves? They invite you to gaze, they provoke delirious thoughts, I wish to transform myself into a butterfly so that I may lick the honey from your mouth! Oh sweet kiss which strokes your lips. Crazed like a lunatic,  I rid myself of my wings of colour so I may live as a worm, dragging myself from one end to the other of your silky body.


Collection: FIRST LINE OF THE STALLS".
Translation: Sarah Louise Bussey 

                                          CUC DE SEDA

Sota la temptació del més fosc desig, m'excito tan sols amb mirar la llum dels teus ulls negres. O en contemplar els grocs gira-sols dels teus pits Qui va esculpir les teves corbes espectaculars de forma arrodonida? Que conviden gustoses a la mirada, i provoquen el deliri del pensament, en transformar-se en papallona, per llepar la mel de la teva boca. Oh, dolç petó! que va acariciar els teus llavis. Llaminer i llunàtic em despullo de les meves ales de colors, per viure com un cuc, i arrossegar-me d'un limit a un altre limit sobre el teu cos de seda.

  
Col.lecció: "PRIMERA FILA DE PATI DE BUTAQUES".
                                   Traducció: Francesc M. Barceló

sábado, 1 de julio de 2017

¡BIENVENIDOS! VAYAN TOMANDO ASIENTO

En fin, en fin. Tras tanto tiempo sin presentar mis poemas a mis amigos y lectores, tras caminar de un lado a otro sin rumbo fijo. Viviendo sin más que contemplando los azares de la vida, pensando y recogiendo los frutos de las semillas sembradas. De acá para allá como errante peregrino, buscando el principio y el final, de este, mi penúltimo trabajo.
¡Válgame Dios! Que mi empeño nunca ha sido rendirme en ningún invite de escribir por costumbre, y hallar la memoria suficiente para no dejar atrás ninguna de mis luces.


En fin, en fin. ¿Cuantas razones habré tenido para seguir abriendo la puerta de mi página de poemas a una nueva tanda de sorpresas?
¿Seguirán mis letras latiendo en corazones y abrazos ? ¿O, en besos consoladores y desconsolados, cual vid que en el jardín se van enredando en el cielo, sin ton, ni son? Y en medio de tanta trama de amor  y pasión, ¿Hallaremos algún sollozo árido, o un tierno llanto, bajo una luna quebrada?


En fin, en fin. No prometo nada, porque nada tengo, ni nada os debo, más que el esfuerzo de agradar.
Sed pacientes a la hora de crucificar mis letras en el limbo, sólo suplico el mismo trato que en el momento en que tratéis de arrastrarme hasta los altares. Tal vez, un termino medio, fuera lo mejor para ambas partes. 
Gracias de antemano, por ser tan pacientes en el intento de pasar juntos los próximos meses. En fin, en fin...

Después de la presentación de mi último libro "ELS ÁNGELS QUE IL-LUMINAREN EL CEL" he pensado titular a mi colección de poemas:

 

"PRIMERA FILA DE PATIO DE BUTACAS".
                                

WELCOME, PLEASE TAKE A SEAT! 

And so, after so long without presenting my poems to my friends and readers, after wondering from side to  side aimlessy, no longer contemplating the hazards of life, no longer thinking, no longer gathering the the fruits of the seeds sown, I travelled like an errant pilgrim, searching for the beginning and the end of my penultimate work.

Along the winding erratic paths, never once did I wish to surrender to write for the sake of writing, my mind is still alive with flashes and images of stories untold.


How many reasons have I had to continue opening the door of my page of poems to a new batch of surprises? Will my lyrics continue to beat withing hearts and embraces? Will my lyrics still console within kisses? Will the entangled vine reach the sky spiraling as it goes? In the midst of so much love and passion, will we find an arid sob, a tender cry underneath a broken moon?

 So, I can promise nothing, I have nothing, I owe nothing other than the desire to please. 
Be patient as you crucify my words and leave them to limbo, I only beg the same treatment  when you try to drag me to the altars. Perhaps, a middle term, was the best for both parties. Thank you in advance for being so patient in the effort of passing together the next few months.

After the presentation of my last book, "THE ANGELS THAT ILLUMINATE THE SKY", I thought it only right to name my next collection of poetry with the same title.


"FIRST LINE OF THE STALLS".
Translation: Sarah Louise Bussey

martes, 18 de octubre de 2016

UN ATARDECER CUALQUIERA EN MI PUEBLO

Miro allá a lo lejos.
Las gaviotas revolotean en el cielo.
En el horizonte un hilo teñido de negro.
El mar turquesa dibuja caminos inciertos, 
mientras el sol se peina en su espejo.

Todos los atardeceres asisto al mismo concierto.
El cielo viste de azul,
y su porte es tranquilo y sereno.
El sol, como una bella dama, 
viste de oro y escarlata.
 Iba enjoyada como en las mejores galas. 
El mar aparece en el segundo acto,
cubierto con un manto de cuna blanca.
Y de fondo,
se oye repicar las campanas de mi pueblo,
acompañando a tan majestuoso escenario.

Se pierde el sol en busca de nuevos mundos.
Se tiñe el cielo de luto negro,
mientras el mar da cobijo a sus hijos marineros.

Y yo, desde mi rincón, 
doy rienda suelta a mi imagición
errante y nostálgica. 
Me levantaré tarde, ya de noche, 
y caminaré  bajo un cielo estelado
con una luna vestida con peineta de oro. 

  Colección : Sin musa no hay poesía.

 A SUNSET IN MY VILLAGE

I look far in the distance.
The gulls hover in the sky.
In the horizon lies a thred dyed black.
The turquoise sea draws uncertain paths,
while the sun combs herself in her mirror. 

Every evening I attend the same concert;
the sky dressed in blue,
 her demeanor is quiet and serene.
The sun, like a beautiful lady,
dressed in gold and scarlet
bejewelled  with her best finery.
The sea appears in the second act,
covered with a baby´s white blanket.
In the background,
I hear the bells from my village ringing,
accompanied by majestic scenery.

The sun fades in search of new worlds,
the sky mourns as blackness creeps in,
while the sea shelters her sailor children. 

And I, from my corner,
give free reign to my imagination
errant and nostalgic.
I awoke late, now at night
I walk under the starlit night
and the yellow moon,
adorned with tiara and veiled 
by it´s shimmering light. Collection: Without muse there is no poetry
Translation: Sarah Louise Bussey

viernes, 14 de octubre de 2016

REINA MORA

El pelo lacio juega sobre tu frente,
los párpados esconden el brillo de tus ojos,
 y las mejillas asemejan
la pura blanca nieve.

Contemplo tu boca, extasiado,
como campo de amapolas,               
donde quisiera ser mariposa.
Tu voz, suena a coro celestial
en noche de boda.

Y es tu aliento, fragancia
de manzanilla y hierbabuena,
y tu aroma me trastorna
cada vez que me besas.

¡Que divina es la juventud!
es como los campos de lirios blancos
traídos del lejano Oriente, 
para resaltar la belleza de tus ojos negros.

Y te recuerdo criatura del universo,
que en el amor se juega con fuego,
que hay noches de lunas llenas
que se alimentan de caricias y besos.

Colección :  Sin musa no hay poesía.


BLACKBERRY QUEEN

Your straight hair plays upon your forehead,
your eyelids hide the brightness of your eyes
and your cheeks resemble
pure white snow.

I watched your mouth, entranced,
like a field of poppies
where I wanted to be a butterfly.
Your voice sounds like a celestial choir
on a wedding night.

Your breath, fragrance
of chamomile and spearmint,
and your aroma that disturbs me
each time you kiss me.

How divine is the youth!
It´s like fields of white lilies,
brought from the far east just
to highlight the beauty of your black eyes.

I remember you creature of the universe,
with love you played with fire,
there are nights of full moons
that feed from caresses and kisses.


Collection: Without muse there is no poetry.
Translation: Sarah Louise Bussey

SIN ELLA

Vengo sin ella, pero con el peso de su presencia sobre mi conciencia. La pienso con ojos del color del café con leche, chispiantes como l...